Despre Noi

MISIUNEA INSTITUȚIEI

Misiunea Centrului de Excelenţă în Servicii şi Prelucrarea Alimentelor este de a presta servicii educaţionale de calitate înaltă în vederea pregătirii specialiştilor calificaţi, conform cerinţelor economiei naţionale, stabilirii parteneriatului dintre sistemul educaţional şi sectorul real al economiei  şi de a consolida capacităţile instituţiilor din domeniu în asigurarea calității procesului educațional.

VIZIUNEA INSTITUȚIEI

 În cinci ani Centrul de Excelenţă în Servicii şi Prelucrarea Alimentelor  pregăteşte specialişti de calificare înaltă pentru nivelurile III, IV, şi V ISCED ale sistemului de învăţământ, capabili să raspundă cerinţelor pieţii muncii, elaborează şi implementează programe de parteneriat cu agenţii economici, asigură suport didactic, curricular şi metodologic pentru instituţiile din domeniu. Instituţia oferă stagii de formare continuă/profesională cadrelor didactice şi manageriale din instituţiile arondate CESPA, în scopul sporirii calităţii serviciilor educaţionale.