”Decada disciplinelor de spcialitate”

Activitățile decadei catedrei discipline de specialitate realizate în perioada 11.02.2019- 22.02.2019

11.02.2019 – Deschiderea Decadei Culinare. Prezentarea meseriei „Bucătar”. Master class la prepararea sarmalelor.

Responsabi: maiștrii instructori ai grupelor de bucătari: Șuteac E., Furculiță A, Nenescu T., Casincova G.

12.02.2019 – Prezentarea meseriei „ Brutar” și meseriei conexe „Brutar- Cofetar”. Master-class la prepararea elementelor de decor din aluat sărat.

Responsabili: Darie Elena profesor de discipline de specialitate, șef caderă discipline de specialitate, Alexiou Veronica – maistru instructor.

13.02.2019 – Prezentarea meseriei „Cofetar”Master-class la prepararea elementelor de decor din mastică pentru ornarea torturilor.

Responsabili: Cebotari G.,, Ialău S., Mereuța D.- maiștri instructor.

14.02.2019 – Prezentarea meseriei de „Chelner”. Master –class la modelarea șervețelelor. 

Responsabili: Mocan D – șef secție practică. Erhan A., Nacladă L, Șuteac E., Tugarova D., Buchina E,  maisrtu instructor.

15.02.2019 – Prezentarea meseriei „Tehnologia  alimentației Publice”Expoziția de dulciuri.

Responsabili, Darie Elena- șef catedră discipline de specialitate, Ciobanu  Corina, Matiesco Tatiana,  Bologa Victoria- profesori de discipline de specialitate în drupele de TAP.

18.02.2019 – Prezentarea meseriei Controlor- Casier. Master-class la pregătirea cadourilor, arangarea cravatei bărbătești

Responsabil: Erhan Antonina – maistru instructor, Ușurelu Alina – profesor discipline de specialitate.

19.02.2019 – Expoziția de lucrări creative a cercului „Carving”

Responsabili: profesor discipline de specialitate -Stacanova V., conducătoarea cercului de „Carving”, Crîjanovscaia R.- maistru- instructor.

20.02.2019 – Expoziția  cu genericul „Bucate de pretutindeni”

Responsabili:  Mahu L.- dir. Adjunct pentru instruire și producere, Mocan D.- șef secție practică, Darie E.- șef catedră discipline de specialitate, Maiștri instructori.

21.02.2019 – Atelier de lucru pentru elaborarea  subiectelor pentru examene de calificare la meseria  „Bucătar”, „ Bucătar- Chelner”.

Responsabili: Mahu Lilia- director adjunct pentru instruire și producere.

22.02.2019 – Închiderea decadei culinare. Organizarea și desfășurarea concursului „Cel mai ingenios canape” 

Responsabili de organizarea concursului „ Cel mai ingenios Canape”: Țurcan  L.- șef secție calitate, Mocan D.- șef secție practică, Darie E. – șef catedră discipline de specialitate.