Consiliul de Administrație

Numele, prenumele Funcția
Proțiuc Silvia Director
Babaian Zinaida Director adjunct instruire și producere
Morari Doina Director adjunct  pentru instruire și educație
Olga Curilscaia Șef de secție patrimoniu și achiziții
Sosna Liudmila Contabil – șef
Roșca Eleonora Profesoară de limba și literatura română
Gabuja Doina Profesoară de discipline de specialitate
Mahu Lilia Șef de secție practică
Putină Dorina Șef de secție didactică
Sînic Elena Pedagog social în caminele de elevi
Podlesnova Aliona Bucătar – șef
Grușețcaia Aliona Referent evidența persoanelor
Chimacovscaia Maria Intendant imobil
Cojocaru Ionela Președintele Consiliului Elevilor
Musteață Svetlana Maistru instructor
Vasilița Ala Agent economic