Componenta CEIAC

  • Coordonator: Silvia Proțiuc, director;
  • Responsabil de calitate: Ludmila Țurcanu, șef de secție;
  • Membri:

Grădinari Denis, profesor de matematică;

 Veronica Levința, profesoară de limba și literatura română;

 Dina Mocan, profesoară de disciplini de specialitate;

 Lilia Mahu, șef de secție;

 Aliona Condratiuc, peofesoară de limba engleză, franceză;

 Victoria Bologa, profesoară de disciplini de specialitate;

 Ionela Cojocaru, președinte al Consiliului Elevilor;

 Ala Vasilița, agent economic.

 Eudochia Gaidraga, reprezentant al părinților.

Comisia CEIAC se divizează  în subcomisii:

Calitatea procesului educațional

Țurcanu Ludmila – responsabil

Bologa Victoria – membru

LevințaVeronica – membru

Bătrînu Diana- membru

Calitatea resurselor umane

Condratiuc Alina- responsabil

Sînic Elena – membru

Calitatea resurselor materiale

Mocan Dina- responsabil

Mereuță Diana-membru

Alexiou Veronica – membru

Erhan Antonina – membru

Calitatea proiectelor comunitare și parteneriate

Ușurelu Alina – responsabil

Furculiță Alina – membru

Reducerea absenteismului și abandonului școlar

Levința Veronica – responsabil

Ialău Svetlana – membru

Gabuja Doina – membru

Roșca Eleonora – membru

Promovarea imaginii instituției

Ababii Cristina – membru

Grădinari Denis – membru

Volontîri Olesea – membru

Etica profesională

Bologa Victoria – responsabil

Negritu Silvia –membru

Darie Elena – membru

Bătrînu Diana – membru