Comisia de admitere

Actele necesare la depunerea dosarului:

1) cererea de înscriere la concurs;
2) certificatul de naştere/buletinul de identitate (copie);
3) actul de studii, în original cu anexa respectivă;
4) 6 fotografii 3×4 cm, color;
5) dovada achitării taxei de înscriere;
6) după caz, alte acte prevăzute de prezentul Regulament.
Taxa de înscriere pentru organizarea și desfășurarea admiterii 30 lei

Graficul de activitate al comisiei de admitere

Luni 800 – 1700
Marți
Miercuri
Joi 1200 – 1300
      Pauză de masă
Vineri
Sâmbătă Zi liberă
Duminică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARUL ADMITERII

Pentru programele de formare profesională tehnică secundară

13.07.2020 – 07.08.2020  Turul I
11.08.2020  Anunțarea rezultatelor
12.08.2020 – 21.08.2020  Turul II
25.08.2020  Anunțarea rezultatelor

Pentru programele de formare profesională tehnică postsecundară

și postsecundară nonterțiară.

13.07.2020 – 31.07.2020  Turul I
04.08.2020  Anunțarea rezultatelor
05.08.2020 – 14.08.2020  Turul II
19.08.2020  Anunțarea rezultatelor