Catedra disciplinelor de specialitate

”Decada disciplinelor de specialitate”

În perioada 11.02.2019 – 22.02.2019, s-a desfășurat ”Decada disciplinelor de specialitate”. Obiectivul acesteia a fost: demonstrarea abilităților profesionale dobândite de elevi la orele teoretice și practice, care pune în valoare întregul potenţialul intelectual şi creativ al lor.

Responsabili de organizarea și desfășurarea decadei au fost profesorii disciplinelor de specialitate și maiștrii instructori, membrii catedrei discipline de specialitate.
Detalii