Catedra disciplinelor de cultură generală

Catedra Limbi și comunicare

Șef de catedră: Levința Veronica, profesoară de limbă și literatură română

Catedra disciplini sociouanistice

Șef catedră: Adamciuc Aureliam profesoară de biologie

Planul de activitate a catedrei socio-umaniste