Catedra disciplinelor de cultură generală

Șef de catedră: Levința Veronica, profesoară de limbă și literatură română.

Planul de activitate a catedrei metodice: