Catedra diriginților

Șef de catedră: Mocan Dina, profesoară de discipline de specialitate.

Planul de activitate a catedrei metodice: