Administrația

Proțiuc Silvia – director

Mahu Lilia – director adjunct pentru instruire și producere

Morari Doina – director adjunct pentru instruire și educație

Curilscaia Olga – director adjunct în probleme de gospodărie

Țurcanu Liudmila – șef secție asigurarea calității

Putină Dorina – șef secție didactică

Mocan Dina – șef secție practică

Sosna Ludmila – contabil – șef