Acte Normative CEIAC


Procedura Evidența Frecvenței și Abandonului Școlar


Procedura Evaluarea stagiilor de practica


Procedura Evaluare finală (Teza Semestrială)


Procedura Evaluare Finală (Examen Oral)


Procedura Aplicarea Chestionarelor


Procedura de angajare a personalului


Procedura Consilierea Elevilor


Procedura operațională privind observarea predării – învățării – evaluării


Procedura de Elaborare a Planului de Invațământ


Raport de Autoevaluare


Strategia de evaluare și asigurare a calității


Plan de acțiuni pentru îmbunătățire


Plan de îmbunătățire


Metodologia 01


Raport de Autoevaluare Final