Acte Normative CEIAC


Regulament CEIAC


Plan de acțiuni pentru autoevaluarea programelor de formare profesională în vederea acreditării


Plan de acțiuni pentru minimizarea absenteismului și prevenirea abandonului școlar


Regulament de organizare și functionare CEIAC


Raport profesori


Raport chestionar elevi


Raport chestionar agenți


Procedura Evidența Frecvenței și Abandonului Școlar


Procedura Evaluarea stagiilor de practica


Procedura Evaluare finală (Teza Semestrială)


Procedura Evaluare Finală (Examen Oral)


Procedura Aplicarea Chestionarelor


Procedura de angajare a personalului


Procedura Consilierea Elevilor


Procedura operațională privind observarea predării – învățării – evaluării


Procedura de Elaborare a Planului de Invațământ


Raport de Autoevaluare


Strategia de evaluare și asigurare a calității


Plan de acțiuni pentru îmbunătățire


Plan de îmbunătățire


Metodologia 01


Raport de Autoevaluare Final