Atenție Concurs!

Publicat pe Publicat în Uncategorized

 

 

Atenție Concurs!

Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante: șef de secție.

Detaliile privind condițiile de participare la concurs le găsiți în Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de conducere în instituțiile de învățământ profesional tehnic.

La concurs pot participa cetățenii Republicii Moldova cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin 5 ani și dețin grad didactic, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale.

Candidații pentru ocuparea funcției șef de secție depun personal sau prin reprezentant, prin poștă sau e-mail, în termen de 20 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs, care cuprinde obligatoriu următoarele acte:

  1. cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulament;
  2. copia actului de identitate;
  3. copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;
  4. copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico – didactic;
  5. copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice;
  6. copia carnetului de muncă autentificat;
  7. curriculum vitae de model Europass, specificat în anexa 2 la Regulament;
  8. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic, pentru exercitarea funcției;
  9. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
  10. lista actelor depuse, cu paginile numerotate, în 2 exemplare.

Actele vor fi depuse la secretariat, în anticameră, până la 22  august  2018.

Telefon de contact: 023171554; 023171557

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *